TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019

ĐÃ TIẾP NHẬN

ĐÃ GIẢI QUYẾT

HỒ SƠ

HỒ SƠ

Trong hạn

TRA CỨU HỒ SƠ

Để tra cứu thông tin hồ sơ bằng SMS, soạn tin theo cú pháp
ABC <khoảng cách> <Mã số hồ sơ> gửi về tổng đài 9001
(Lưu ý: Cước phí nhắn tin 1000 đồng/ tin nhắn)

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN THEO
LĨNH VỰC NĂM 2019